Articles by: Annie Nyström

Så blev korvfabriken den energisnåla energifabriken i Stockholm. Lunchföreläsning i EMTF Stockholm via Teams

Så blev korvfabriken den energisnåla energifabriken i Stockholm. Lunchföreläsning i EMTF Stockholm via Teams

”På Söder i Stockholm står ett tredelat kontorshus, Fatburen, baserat på byggnaden av en korvfabrik som byggdes på 1930-talet. Kontorshuset har nu genomgått ett antal energisparåtgärder som i princip halverat energianvändningen. Fastigheten har en yta på 56 000 kvm Atemp.AMF Fastigheter köpte Fatburen 2016 och har sedan dess gjort flera […]

Läs mer

Licentiate defense seminar by Zhongjun Ni, Oct 3

Licentiate defense seminar by Zhongjun Ni, Oct 3

The thesis title is: ”Digitalization framework for smart maintenance of historic buildings”.  Date: Oct 3 Time: 9.00 am Place: room K2 LiU Campus Norrköping or online via Teams Language: English You are welcome to participate either on-site or on-line, since the seminar will be in a hybrid form. Please also […]

Läs mer

World Heritage City Forum 2023

World Heritage City Forum 2023

Tor Broström var på plats i Seoul för representera Spara och bevara samt att hålla en presentation ” Climate change and the built heritage – Strategies for mitigation and adaptation”. Här kan du läsa mer om konferensen.

Ny data ska ge mer kunskap om varsam renovering

Ny data ska ge mer kunskap om varsam renovering

Forskare på Uppsala universitet undersöker möjligheten att samla svenska projekt i en databas för varsam renovering. Syftet är att bli en hjälp att göra rätt avvägningar mellan kulturhistoriska värden och energieffektivisering. Läs hela artikeln här från Arkitekten

EHA Summer Academy 2023

Welcome! Finally! From autumn onwards, there will be an extension of the EHA’s offer. The ”Energy Expert for Cultural Heritage” developed in the PRO-Heritage project from 2019 to 2022 will be offered on an ongoing basis. BUT: We are starting with a summer academy:Summer Academy ”Energy Expert for Cultural Heritage”Date: […]

Läs mer

BeSmås webbinarium med Design för energieffektiv vardag (DEV)

Datum: 2023-06-02Tid: 10.00 – 11.30  DEV är ett forsknings- och innovationsprogram som utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster. En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden​ […]

Läs mer

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Under vintern 2022-2023 har Högskolan i Gävle provat tillfällig installation av sorptiva avfuktare för undvikande av extrema fukthalter inne i hälsingegården Erik-Anders. Byggnaden hör till världsarvet Hälsingegårdar (https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar) där de rikt dekorerade gamla festbyggnaderna i trä utgör huvudattraktion. Byggnaderna är ständigt kallställda och tillfälliga fukthalter på 100 % inomhus (kondensförhållanden) har […]

Läs mer

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

”Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelseVill du bidra till utvecklingen av ny kunskap, nya perspektiv och lösningar för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Nu välkomnar vi projektförslag till den första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse”. Syftet med utlysningen är att stödja projekt […]

Läs mer