Så blev korvfabriken den energisnåla energifabriken i Stockholm. Lunchföreläsning i EMTF Stockholm via Teams

Så blev korvfabriken den energisnåla energifabriken i Stockholm. Lunchföreläsning i EMTF Stockholm via Teams

”På Söder i Stockholm står ett tredelat kontorshus, Fatburen, baserat på byggnaden av en korvfabrik som byggdes på 1930-talet. Kontorshuset har nu genomgått ett antal energisparåtgärder som i princip halverat energianvändningen. Fastigheten har en yta på 56 000 kvm Atemp.
AMF Fastigheter köpte Fatburen 2016 och har sedan dess gjort flera energisparåtgärder och moderniserat bland annat hela styrsystemet, bytt alla markiser och satt in sex värmepumpar samt börjat använda VAV-system. Det senaste är att man installerat spjällmotorer på injusteringsspjäll samtidigt som man börjar mäta koldioxiden i alla kontor. Då kan spjällen styras baserat på koldioxidnivån i vistelsezonen och det ges möjlighet att ha olika tidkanaler i olika lokaler.
När man köpte fastigheten var energianvändningen 184 kWh, kvm, år med målet att man skulle ner till 66 kWh, kvm, år. Just nu ligger Fatburen på 61 kWh/kvm.
Vid en lunchföreläsning i EMTF Stockholm via Teams kommer Björn Malm, AMF Fastigheter, att berätta mer om förändringarna i Fatburen och vilka kommande åtgärder som görs”.

Datum och tid: 2 oktober kl 11.30
Plats: Teams
Anmäl dig här https://www.emtf.se/aktiviteter/foredrag-i-stockholm-om-fatburen/

Comments are closed.