Articles by: Annie Nyström

Välkomna till webbinariet: Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Välkomna till webbinariet: Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Det kommer att presenteras resultat från enkäter, intervjuer, simuleringar och undersökningar. Webbinariet kommer även att innehålla diskussioner. Några frågor som kommer att belysas under webinariet är: Hur använder fritidshusägare sina byggnader? Hur förhåller de sig till byggnadernas kulturvärden? Hur ser energirådgivning och byggnadsvårdsrådgivning ut för fritidshus? Vilka typhus går att […]

Läs mer

Slutseminarium för forskningensprojektetet REKO

Syftet med seminariet är att presentera forskningsresultat, men också att lyfta andra perspektiv och erfarenheter, och särskilt om hur lagstiftningen och rättstillämpningen fungerar, eller inte fungerar, i praktiken. Forskningen har främst fokuserat på svensk lagstiftning, särskilt PBL, och vi har genomfört fallstudier gällande anläggande av solceller, byte av fönster och värmepumpar m.m.  Nedan […]

Läs mer

Nyhetsbrev Spara och bevara, 22 April 2024

Nyhetsbrev Spara och bevara, 22 April 2024

Läs om slutkonferensen i Visby och kommande webbinarium i maj där pågående projekt”Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus” kommer att presentera resultat från enkäter, intervjuer, simuleringar och undersökningar. Webbinariet kommer även att innehålla diskussioner. Här hittar du nyhetsbrevet.

Slutkonferens Spara och bevara, Mars 2024

Slutkonferens Spara och bevara, Mars 2024

Konferensen ägde rum i Visby den 20-21 Mars. Programmet innehöll projektpresentationer från programmets pågående etapp IV. Här finner du samtliga presentationer; Dag 1 Dag 2 Här finner du programmet; Sponsor:

Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Effektarenan är E2B2s mötesplats där vi sprider kunskap och de senaste forskningsnyheterna. I den här Effektarenan träffas vi digitalt och tar oss an utmaningen med digital transformation i bebyggelsens energianvändning och tillförsel. Hur ser nuläget ut, var är kunskapsfronten och inte minst – vad tror vi om framtiden? När: 12 april […]

Läs mer

Congress EEHB 2024 Invitation and Call for papers

Congress EEHB 2024 Invitation and Call for papers

You will find all the necessary information on the congress website: www.eehb2024.org Previous biennial congresses have been held in Madrid, Brussels, Uppsala and most recently in Benediktbeuern near Munich. This year’s EEHB 2024 will, for the first time, be co-located in the cities of Krems in Austria and Singapore, emphasizing […]

Läs mer

Välkommen till Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Välkommen till Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Effektarenan är E2B2s mötesplats där vi sprider kunskap och de senaste forskningsnyheterna. I den här Effektarenan träffas vi digitalt och tar oss an utmaningen med digital transformation i bebyggelsens energianvändning och tillförsel. Hur ser nuläget ut, var är kunskapsfronten och inte minst – vad tror vi om framtiden? Datum: 12 April […]

Läs mer

Slutkonferens Spara och bevara, 20-21 Mars 2024

Slutkonferens Spara och bevara, 20-21 Mars 2024

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Dessa dagar […]

Läs mer

Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara

Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Här kan […]

Läs mer