Home » Kunskapsdatabasen

Kunskapsdatabasen

kunskapsdatabasen2

Spara och bevaras kunskapsdatabas innehåller bibliografiska referenser till artiklar och böcker som behandlar energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I så stor utsträckning som möjligt är referenserna länkade till elektroniska fulltextdokument.

Databasen är till för yrkesverksamma inom området: konservatorer, byggnadsantikvarier, ingenjörer och arkitekter. Målgruppen är internationell och databasen är därför på engelska. De allra flesta texterna är på engelska, men det finns också några texter på tyska och svenska.

Exempel på innehåll:

• antikvariska aspekter på energieffektivisering
• mätning av fukt och värme i äldre byggnader
• äldre byggnadskonstruktioners energiprestanda
• simulering och beräkning av fukt och värme i äldre byggnader
• förebyggande konservering genom klimatstyrning
• inneklimatets inverkan på nedbrytning av material

Här finns också ett urval av relevanta texter om byggnadsfysik, installationsteknik, inomhusklimat och biologisk nedbrytning. Du får gärna bidra till innehållet i databasen genom att skicka ett e-mail. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar.

 

Kontaktuppgifter:

Susanna Carlsten
Centrum för energieffektivisering
Uppsala universitet Campus Gotland

susanna.carlsten@konstvet.uu.se