Home » Goda exempel

Goda exempel

Det går att kombinera energieffektivisering med bevarande av historiska byggnader och inventarier, det finns det många exempel på. Här visar vi upp goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden.

KÄNSLIG MILJÖ KRÄVDE DOLDA INSTALLATIONER

Den samling som en gång visades i Kyrkhultsstugan på Skansen var under många år magasinerad pga. dåligt inneklimat ...
Läs mer

THE HISTORIC BUILDING ENERGY RETROFIT ATLAS

Databas som presenterar goda exempel kring hur en historisk byggnad kan renoveras för att uppnå hög energieffektivitet samtidigt som …
Läs mer

ISOLERING MED HAMPAKALK

Försök med hampakalksisolering pågår i Visby innerstad. Inblandning av hampa ger högre u-värde än vanligt kalkbruk.
Läs mer

ENGELSK ENERGIEFFEKTIVISERING

Här har vi samlat en massa goda exempel på energieffektivisering i England...
Läs mer

FRÅN SLOTT TILL KOJA I SKOTTLAND

Historic Environment Scotland tillhandahåller flera publikationer med goda exempel på energieffektivisering i olika typer av...
Läs mer

FÖNSTER BEHÖVER INTE BYTAS FÖR ATT BLI MER ENERGIEFFEKTIVA

Generaltullstyrelsens hus fick nya isolerglas i samband med en renovering för att energieffektivisera huset...
Läs mer

ENERGIEFFEKTIV AMERIKANSK IKON

Empire State Building har genomgått en varsam energieffektivisering med bl.a. uppgradering av befintliga fönster...
Läs mer

SKYDDSVÄRME MED LUFT/VÄRMEPUMP

Den gamla pappershandeln i Edsbyn fick en installation som håller energikostanderna nere...
Läs mer

BYGG OG BEVAR

Energieffektivisering på norska! Många bra tips om varsamma energieffektiviseringsåtgärder...
Läs mer

ISOLERGLAS SPARAR BÅDE ENERGI OCH KARAKTÄR I SLOTTSMILJÖ

Årsta slott i Södermanland har nyligen genomgått en renovering med syfte att förbättra inomhusklimatet, I samband med detta sattes isolerglas in i fönstren...
Läs mer

FUKTSTRYNING MED HJÄLP AV TEXTILSKÅP

Syftet med klimatstyrda textilskåp är att till en rimlig energikostnad, skydda och bevara textilier i kyrkor med fuktigt inomhusklimat...
Läs mer

LUFT/LUFTVÄRMEPUMP I HISTORISK MILJÖ

Två luft/luft-värmepumpar installerades i Ludgo kyrka för att spara energi och skapa ett skonsamt inneklimat, så kallad skyddsvärme...
Läs mer

SOLENERGI & LÅGEMISSIONSGLAS I KOMBINERAD LÖSNING

Det skotska Energy Heritage-projektet har genomfört energieffektiviserande åtgärder i nio historiska hem i världsarvet Edinburgh...
Läs mer

BYGGNADSMINNE FICK VÄRMEPUMP

En luft/luft-värmepump installerades i en gotländsk mangårdsbyggnad i syfte att förbättra inneklimatet för bevarande...
Läs mer

TEMPERIERUNG-SYSTEM - INBYGGD VÄRME

Ett så kallat temperierung-system installerades i en av flyglarna på barockslottet Salsta i Uppland...
Läs mer

Visa upp ditt goda exempel!

Vill du sprida dina goda erfarenheter om ett varsamt energiprojekt? Skicka in en beskrivning och några bilder av projektet till Spara och Bevara. Om projektet uppfyller kraven lägger vi ut den på webben i redigerad form. En huvudkontaktperson står som ansvarig för att informationen är korrekt.

Beskrivningen ska innehålla:
– En inledande sammanfattning
– Beskrivning av byggnaden (t. ex. arkitektur, historia, användning, inventarier)
– Beskrivning av åtgärderna (vad har man gjort, hur och varför?)
– Resultat (t. ex. energibesparing, före/efter-bilder och förändringar i inneklimatet)
Skicka ditt goda exempel till susanna.carlsten@konstvet.uu.se