Skärpta mål i EUs energieffektiviseringsdirektiv är en möjlighet

”I september togs det sista avgörande beslutet gällande de nya målen i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Detta direktiv syftar till att främja energibesparingar i alla sektorer och bidra till hållbar energianvändning inom EU. Målen för 2030 är ambitiösa och kommer att kräva betydande investeringar för att uppnå dem”.

Här kan du läsa hela artikeln.

Comments are closed.