Articles by: Annie Nyström

Digital kunskapslunch: Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov

Digital kunskapslunch: Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov

Välkommen till årets första kunskapslunch i E2B2 som kommer att handla om hur man kan uppnå låga värmeförluster i byggnader. När: 9 februari, kl. 12-13Var: Kostnadsfritt webbinarium Värmeförlusttal är en enkel indikator på en byggnads värmebehov och som också kan säkra ett lågt effektbehov, men begreppet är inte allmänt välkänt. […]

Läs mer

Föredrag om beräkningav klimatavtryck från installationer

Uppskattningsvis står installationsbranschen för 10 – 15 procent av sektorns klimatavtryck. Men ingen vet exakt och påverkan från installationer reduceras till en schablon. Vi lever i väntans tider avseende gränsvärden för byggnaders klimatbelastning och värden som på ett rimligt sätt tar hänsyn till installationer kan vara upp till tre år […]

Läs mer

Inbjudan slutkonferens för Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Här kan […]

Läs mer

Mötesplats och tips på resa till slutkonferensen för Spara och bevara den 20-21 Mars 2024

Mötesplats och tips på resa till slutkonferensen för Spara och bevara den 20-21 Mars 2024

WISBY STRANDhttps://wisbystrand.se/ Vägbeskrivning HOTELL Claroin Hotel Wisbyhttps://www.strawberry.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-wisby/ Best Western Strand Hotel Visbyhttps://strandhotel.se/ Best Western Solhem Hotel Visbyhttps://solhemhotel.se/ Scandic Visbyhttps://www.scandichotels.com/visby RESA Färjawww.destinationgotland.se Flygwww.sas.sewww.flygbra.se Taxiwww.taxigotland.se

Webinarium – energieffektivisering i byggnader

Webinarium – energieffektivisering i byggnader

Inom ramen för forskningsprojektet “Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden” bjuder vi in er till en webinarium. Syftet är att få en bättre uppfattning av vilken kompetens och vilket stöd handläggare på kommuner behöver i mötet med fastighetsägare. […]

Läs mer

Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse

Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse

Välkomna till Workshop om energieffektivisering av villor från 1910-1970 tal. Detta är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala Universitet och syftar till att undersöka energieffektivisering i villabebyggelsen. Vi vill ta reda på vad du som fastighetsägare ser för kvaliteter i din byggnad, samt vilka energieffektiviseringsåtgärder som ni […]

Läs mer

Sök till kursen Byggnadsrenovering för energieffektivisering

Sök till kursen Byggnadsrenovering för energieffektivisering

Nu har du möjlighet att fortbilda dig i frågor som rör kulturvärden och energieffektivisering vid byggnadsrenoveringar! Sen anmälan till kursen Byggnadsrenovering för energieffektivisering öppnar den 15 december. Kursen startar i slutet av januari! Undervisning sker såväl digitalt som på campus. Två tillfällen är förlagda till campus Gotland i mars och […]

Läs mer

Se webbinariet om Molnbaserade digitaliseringstjänster för historiska byggnader

Spara och bevara anordnade den 16 November ett webbinarium. Det finns ett omfattande behov av digital transformation Inom historiska byggnader, men det har saknats bra digitaliseringslösningar. Inom projektet ”Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” som finansierats av Energimyndigheten sedan 2020, har det forskats och utvecklats en molnlänkad […]

Läs mer

Nu gäller bara framåt marsch

”På ett tidigare regements- och universitetsområde i utkanten av Uppsala centrum håller ett nytt stort gymnasiecampus på att växa fram.– Återbruk och minskade koldioxidavtryck är centrala delar i renoveringen av de gamla kasernbyggnaderna, säger fastighetsägaren Hemsös projektchef Åsa Nikitidis.” Läs hela artikeln här från Energi&Miljö, tema renovering från den 9 November