Nyheter

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Under vintern 2022-2023 har Högskolan i Gävle provat tillfällig installation av sorptiva avfuktare för undvikande av extrema fukthalter inne i hälsingegården Erik-Anders. Byggnaden hör till världsarvet Hälsingegårdar (https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar) där de rikt dekorerade gamla festbyggnaderna i trä utgör huvudattraktion. Byggnaderna är ständigt kallställda och tillfälliga fukthalter på 100 % inomhus (kondensförhållanden) har […]

Läs mer

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

”Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelseVill du bidra till utvecklingen av ny kunskap, nya perspektiv och lösningar för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Nu välkomnar vi projektförslag till den första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse”. Syftet med utlysningen är att stödja projekt […]

Läs mer

Nytt forskningsprogram för resurseffektiv bebyggelse

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsesektorn. Att få till en effektivare energianvändning inom bebyggelsen är därmed en viktig pusselbit i utvecklingen av energisystemet. Därför satsar Energimyndigheten nu på ett nytt brett forskningsprogram som ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse. Första utlysningen […]

Läs mer

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Projektet ”Energieffektivisering av äldre fönster” har publicerat en artikel. AbstractLow-emissivity (low-E) window films are designed to improve the thermal comfort and energy performance of buildings. These films can be applied to different glazing systems without having to change the whole window. This makes it possible to apply films to windows […]

Läs mer

Energikartlagd kvarn i Kungälv ska få FTX

Artikel från senaste numret av Energi&Miljö, tema kulturshus den 1 Mars. Läs artikeln om en väderkvarn i Kungälv som har energi-kartlagts, och för att energieffektivisera och samtidigt förbättra inneklimatet ska man nu installera ett FTX-system. ”På Kvarnkullen finns i dag – vilket namnet antyder – en kvarn, inte så gammal som romersk […]

Läs mer

Vem är Elsa Bane och vad skall hon arbeta med i projektet ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering”

Vem är Elsa Bane och vad skall hon arbeta med i projektet ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering

Vad skall utföras inom projektet?Till att börja med ska en översiktsbild av ödehusen och kunskapsläget kring dem skapas. Det har visat sig svårt att få tillgång till konkreta data, eftersom många av de hus som bedöms vara obebodda ligger på landsbygden, utanför planlagt område. Det kan också vara svårt för […]

Läs mer

Nyhet från Bygg og Bevar. Gratis ENØK rådgivning

Eiere av eldre bygninger i Viken kan nå bestille gratis energirådgivning og befaring.       ”Det vil bli strengere krav til energieffektivisering i fremtiden. Både med hensyn til strømpriser, komfort og miljø. Det er imidlertid et stort behov for kunnskap om energieffektivisering. Mange huseiere og håndverkere er usikre på hvilke tiltak […]

Läs mer

ICOMOS ISCES Symposium 2 

Sustainable Methods of Managing Temperatures in Historic Buildings and Cities using Natural and Passive  methodologies 2 Date: February 7th 2023Time: 09.00 GMT After a summer of record-breaking temperatures in Europe and rising temperatures worldwide, the second symposium on managing temperatures in Historic buildings and cities focuses on using natural and passive […]

Läs mer