Nyheter

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Projektet ”Energieffektivisering av äldre fönster” har publicerat en artikel. AbstractLow-emissivity (low-E) window films are designed to improve the thermal comfort and energy performance of buildings. These films can be applied to different glazing systems without having to change the whole window. This makes it possible to apply films to windows […]

Läs mer

Energikartlagd kvarn i Kungälv ska få FTX

Artikel från senaste numret av Energi&Miljö, tema kulturshus den 1 Mars. Läs artikeln om en väderkvarn i Kungälv som har energi-kartlagts, och för att energieffektivisera och samtidigt förbättra inneklimatet ska man nu installera ett FTX-system. ”På Kvarnkullen finns i dag – vilket namnet antyder – en kvarn, inte så gammal som romersk […]

Läs mer

Nyhet från Bygg og Bevar. Gratis ENØK rådgivning

Eiere av eldre bygninger i Viken kan nå bestille gratis energirådgivning og befaring.       ”Det vil bli strengere krav til energieffektivisering i fremtiden. Både med hensyn til strømpriser, komfort og miljø. Det er imidlertid et stort behov for kunnskap om energieffektivisering. Mange huseiere og håndverkere er usikre på hvilke tiltak […]

Läs mer

ICOMOS ISCES Symposium 2 

Sustainable Methods of Managing Temperatures in Historic Buildings and Cities using Natural and Passive  methodologies 2 Date: February 7th 2023Time: 09.00 GMT After a summer of record-breaking temperatures in Europe and rising temperatures worldwide, the second symposium on managing temperatures in Historic buildings and cities focuses on using natural and passive […]

Läs mer

Cellsam renovering av polishuset

Cellsam renovering av polishuset

Projektet slutfördes sommaren 2021 och har sedan dess uppmärksammats som en förebild för varsam renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I år tilldelades bostadsrättsföreningen både Stadsbyggnadspriset (för arkitektur och stadsbyggnad) och Gröna Lansen (för ett miljömässigt hållbart byggande) av Malmö stad. Att använda en befintlig byggnad minskar klimatavtrycket radikalt eftersom stomme […]

Läs mer

Konferensen SWII2022 i Schweiz

Konferensen SWII2022 i Schweiz

Projektet ”Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” inom Spara och bevara kommer att hålla en presentation på konferensen SWII2022 i Schweiz. SWII är förkortning för ”Swiss-Swedish Innovation Initiative”. Här hittar du mer information om konferensen och anmälan