Inbjudan till webbinarium om Molnbaserade digitaliseringstjänster för historiska byggnader

Inbjudan till webbinarium om Molnbaserade digitaliseringstjänster för historiska byggnader

Datum: 16 November 2023

Tid: 10.30-11.30

Logga in: Join Zoom Meeting

Spara och bevara är energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Inom den nuvarande etappen i programmet finns 25 projekt. Programmet är inne på sitt sista år och projekten kommer att presentera sina resultat i en serie av webbinarier.

Välkomna till höstens första webbinarium där projektet ”Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” kommer att om redovisa projektets forskningsresultat.

Om projektet

Det finns ett omfattande behov av digital transformation Inom historiska byggnader, men det har saknats bra digitaliseringslösningar. Inom projektet ”Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” som finansierats av Energimyndigheten sedan 2020, har vi forskat och utvecklat en molnlänkad lösning för att erbjuda helt automatiserade digitaliseringstjänster, i stället för enbart tekniska lösningar. Åtta organisationer i Sverige har redan använt en prototyp som tagits fram för test och validering. På detta webbinarium redovisar vi resultat från projektet. Några av pilotanvändningar introduceras också, t.ex. skapande av en digital tvilling av Löfstad slott i Östergötland för energieffektivisering samt övervakning av Julita gård i Sörmland och Stjernsund slott i Närke. Det finns fyra partners i projektet: Linköpings universitet, Campus Norrköping, Uppsala universitet, Campus Gotland, RISE i Linköping och Norrevo Fastigheter AB i Norrköping.

Mer information om projektet

Program

  • Introduktion till projektet och resultaten (Shaofang Gong, LiU och Maria Danestig, Norrevo)
  • Case: skapande av en digital tvilling av Löfstad slott (Zhongjun Ni, LiU)
  • Dataanalys (Gustav Yngemo, RISE)
  • Tillämpningar på Stjernsund slott och Julita gård (Petra Eriksson, UU)
  • Diskussion

Kontakt: annie.nystrom@geo.uu.se

Välkommen!

Comments are closed.