Articles by: Annie Nyström

Energieffektiva städer med urban energidata

Energieffektiva städer med urban energidata

”Urban energidata kan hjälpa oss att förstå hur fastighetsbeståndet fungerar och påskynda städernas energiomställning. På E2B2s webbinarium den 25 februari fick vi ta del av kunskapsfronten inom området och se hur kunskapen kan omsättas i praktiken. I ett av E2B2s projekt har forskare från KTH utvecklat ett visuellt verktyg där de samlat […]

Läs mer

Konferensen SBE21 – Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage

Konferensen SBE21 – Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage

Renovating historic buildings for a low-carbon built heritage Konferensen SBE21 Heritage samlar forskare och andra intressenter som arbetar inom områdena energieffektivitet och historiskt bevarande av byggnader för att främja tvärvetenskapliga dialoger samt hitta nya eftermonteringsmetoder för att rädda vårt gemensamma arv och garantera en hållbar framtid. Konferensen ägde rum den 14-16 […]

Läs mer

Det EU – finansierade projektet POCITYF

Det EU – finansierade projektet POCITYF

POCITYF POCITYF är ett EU-finansierat projekt som skall hjälpa historiska städer att bli grönare, klimatsmartare och mer levande samtidigt som dess kulturarv bevaras. Genom att implementera och testa Positive Energy District i inom städer kommer POCITYF att stödja Europa i omställningen att bli den första koldioxidneutrala kontinenten 2050. För mer […]

Läs mer

News from Luleå University of Technology –  Energy Transition and Cities: Renewable Energy Storage, Production and Social Issues

News from Luleå University of Technology – Energy Transition and Cities: Renewable Energy Storage, Production and Social Issues

”We have launched a Special Issue in the journal Sustainability (Impact Factor: 2,5) titled ”Energy Transition and Cities: Renewable Energy Storage, Production and Social Issues”. We aim to collect a number of papers which address issues at the intersection of design thinking, renewable energy transition, and socio-spatial issues. Deadline for […]

Läs mer

White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

White Paper Moisture in buildings: an integrated approach to risk assessment and guidance

”Denna rapport har utarbetats av  the Sustainable Traditional Building Alliance (STBA), med stöd av det tidigare avdelningen för energi och klimatförändringar (nu avdelningen för affärs-, energi- och industristrategier) och publiceras av British Standards Institution (BSI). Rapporten beskriver ett nytt ramverk för utveckling av framtida fuktstandarder och vägledning och praxis som […]

Läs mer

Indoor environmental data collection started in the City Theatre, the City Museum, and the Auditorium in Norrköping

Photo: Three sensor boxes under verification. These sensor boxes are developed for collecting indoor environmental data such as temperature, humidity, CO2 concentration, dust concentration, air quality, and vibration. The project “Digitalization framework for energy optimization and smart maintenance of historic buildings” has been progressing and collecting indoor environmental data with […]

Läs mer

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Dagen innehöll presentationer av samtliga projekt (15) inom forskningsprogrammet etapp IV och tematiska gruppdiskussioner med efterföljande återkoppling för framtiden. Ämnesområden för de tematiska gruppdiskussionerna: Inneklimat Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett […]

Läs mer