Vlatko Milic, LIU, tidigare doktorand inom Spara och Bevara, lägger fram sin doktorsavhandling

Vlatko Milic, LIU, tidigare doktorand inom Spara och Bevara, lägger fram sin doktorsavhandling

Vlatko Milic vid Linköpings universitet, tidigare doktorand inom Spara och Bevara, lägger fram sin doktorsavhandling.
A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945.

Datum: 21 maj 2021

Tid: 10.15

Länk till Zoom: https://liuse.zoom.us/j/64828661934?pwd=aVFhYXhXWXJwdFQ4TXkvWkt4WGsrdz09

Disputationen är på engelska.

 

Abstract

”En nyckel till hållbar utveckling globalt är minskad energianvändning och lägre utsläpp av växthusgaser från bostäder. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 39 % av den slutliga energianvändningen. Bostadsbeståndet i Sverige är relativt gammalt eftersom cirka 25 % av bostadshusen är byggda före 1945, varav många med historiskt värde. Med tanke på generellt sämre termiska prestanda i äldre byggnader jämfört med nyare, är det viktigt att undersöka den teknisk-ekonomiska energieffektivitetspotentialen i denna del av den byggda miljön.

Syftet med denna avhandling är att utveckla en bottom-up-strategi utifrån ett systemperspektiv och att analysera energirenovering av bostadsdistrikt byggda före 1945 med hänsyn till mål för livscykelkostnader (LCC), energianvändning och bevarande av historiska värden. Strategin inkluderar en kombination av ekonomi och miljöpåverkan ur två perspektiv: bostadsägarnas och fjärrvärmebolagets. Fyra nivåer är inkluderade i analysen, det vill säga byggnadsnivå, klusternivå, distriktsnivå och stadsnivå.

Resultaten visar att den utvecklade strategin är framgångsrik när det gäller att integrera mål för LCC och energianvändning samt för bevarande av historiska värden under teknisk-ekonomisk energirenovering. Genom en vidareutveckling av effektsignaturen kan data kopplade till byggnadens termiska effektegenskaper, såsom Qtotal och balanstemperatur, beräknas och användas för analys av ett bostadsområde. Vidare står klustret med den ursprungligen sämsta termiska prestandan, det vill säga enfamiljshusen i sten, för den största minskningen i specifik energianvändning (70–78 %) och LCC (34–37 %) vid energirenovering enligt LCC-optimum. Motsvarande siffror för byggnaderna med ursprungligen bäst termisk prestanda, det vill säga klustret med flerfamiljshus i trä, är 23–24 % respektive 14 %. Resultaten visar också att den kostnadseffektiva energieffektivitetspotentialen är starkt kopplad till ursprungliga byggnadsegenskaper och bevarandekrav av historiska värden, vilket väsentligt påverkar stenbyggnaderna. Detta beror på att isolering på insidan av ytterväggarna är kostnadseffektivt i dessa byggnader, men inte i träbyggnaderna, vilket följaktligen minskar energibesparingspotentialen från 46–69 % i ett balanserat energirenoveringsscenario till 8–30 % i ett begränsat energirenoveringsscenario med hårdare krav på bevarande”.

Hela avhandlingen finns att läsa här:
A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945 (diva-portal.org)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.