Home » Blogg
Titta in på projektet – Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer

Titta in på projektet – Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer

Under våren 2021 har försök kommit igång inom Spara och Bevara projektet ”Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer”. Syfte med projektet är att undersöka inverkan av olika hygroskopiska ytmaterial på historiska byggnaders inomhusklimat. På avdelning Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola undersöks fuktbuffringsegenskaper av olika ytmaterial, däribland lerskivor. Provkropparna förbereds genom att en lerputs appliceras på ytan. Även andra ytmaterial/putsmaterial såsom gipsskivor, kalciumsilikatskivor, hampakalk och rapskalk kommer att undersökas.

        

(Lerskivor tillhandahållna av Ekologiska Byggvaruhuset)

Här kan du läsa mer om projektet i Forskningsprogrammet  Spara och bevara etapp IV.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.