Nyheter

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons. Sustainable Innovation (SI) har dragit igång ett projekt med syfte att energieffektivisera miljonprogrammens hus genom värmeåtervinning. Husen är byggda mellan 1950-75 och SI beskriver målsättningen på följande vis: I projektet studeras hur FTX-system för återvinning av värme från ventilationsluften kan bli mer attraktiva för befintliga […]

Läs mer

Teaterrenovering i Sundsvall

Teaterrenovering i Sundsvall

I nya numret av Energi & Miljö går det att läsa ett intressant reportage om ombyggnationen av Sundsvalls konsert- och teaterhus. Huset som har stora kulturhistoriska värden har energieffektiviserats genom ett nytt fjärrvärmesystem. Yttertaket har dessutom tilläggsisolerats. Energirenovering av flerbostadshus är ämnet för en annan artikel i tidningen. I den […]

Läs mer

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

På RiBuilds hemsida finns nu videoinspelningar från ett seminarium man anordnat på temat energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. RiBuild beskriver det själva på följande sätt: The first open RIBuild seminar focused on the need for energy optimization of historic buildings in Europe while preserving the architecture and cultural heritage. The presenters […]

Läs mer