Nyheter

Energiförbrukning på kungliga slottet

Energiförbrukning på kungliga slottet

I senaste numret av Energimagasinet (3/2016) kan du läsa en kort intervju med Anders Lönn som arbetar som drifttekniker på Stockholms slott. Med hjälp av smart styrning har man lyckats sänka energiförbrukningen i den kulturhistoriska pärlan med 26 procent sedan 2011.

Renowiki

Renowiki

There’s so much happening on energy efficiency in existing buildings it’s hard to keep up. The RenoWiki is a collaborative tool for the national renovation strategy community – to help keep track of and coordinate all the important initiatives out there.

Ny grafisk profil

Ny grafisk profil

I samband med den nya programperioden tyckte vi att det var dags för en liten ansiktslyftning av hemsidan och vår grafiska profil. Kärnan är densamma men den nya strukturen är tänk att vara intuitiv och det estetiska ska förhoppningsvis stimulera intresse och fördjupning inom fältet energieffektivisering i historiska byggnader. Vi […]

Läs mer

Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Kompetensutveckling i energi, klimat och kulturarv

Energi, klimat och kulturarv 15 hp – halvdistans (helfart) Kursen behandlar hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan förvaltas på ett hållbart sätt i relation till ekonomi, brukande, miljö och bevarande. Du får träffa en tvärvetenskaplig grupp av lärare som tillhör de främsta forskarna inom detta område i Sverige. Samhällets reglering av […]

Läs mer

Ny avhandling publicerad

Ny avhandling publicerad

Samarbetet mellan arkitekturinstitutionen vid Palermos universitet och kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland har bl.a. resulterat i en nyligen publicerad doktorsavhandling. Enrico Genova spenderade några månader på Gotland under arbetet med avhandlingen och har under hela perioden haft professor Tor Broström som bihandledare. Avhandlingens abstract är tillgängligt via Kunskapsdatabasen.

Slutkonferens för EFFESUS

Slutkonferens för EFFESUS

EFFESUS (Energy efficiency for EU historic districts sustainability) är ett projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är […]

Läs mer

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons. Sustainable Innovation (SI) har dragit igång ett projekt med syfte att energieffektivisera miljonprogrammens hus genom värmeåtervinning. Husen är byggda mellan 1950-75 och SI beskriver målsättningen på följande vis: I projektet studeras hur FTX-system för återvinning av värme från ventilationsluften kan bli mer attraktiva för befintliga […]

Läs mer

Teaterrenovering i Sundsvall

Teaterrenovering i Sundsvall

I nya numret av Energi & Miljö går det att läsa ett intressant reportage om ombyggnationen av Sundsvalls konsert- och teaterhus. Huset som har stora kulturhistoriska värden har energieffektiviserats genom ett nytt fjärrvärmesystem. Yttertaket har dessutom tilläggsisolerats. Energirenovering av flerbostadshus är ämnet för en annan artikel i tidningen. I den […]

Läs mer

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

På RiBuilds hemsida finns nu videoinspelningar från ett seminarium man anordnat på temat energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. RiBuild beskriver det själva på följande sätt: The first open RIBuild seminar focused on the need for energy optimization of historic buildings in Europe while preserving the architecture and cultural heritage. The presenters […]

Läs mer