Nyheter

Slutkonferens för EFFESUS

Slutkonferens för EFFESUS

EFFESUS (Energy efficiency for EU historic districts sustainability) är ett projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är […]

Läs mer

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Återvinning av värme i miljonprogrammens hus

Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons. Sustainable Innovation (SI) har dragit igång ett projekt med syfte att energieffektivisera miljonprogrammens hus genom värmeåtervinning. Husen är byggda mellan 1950-75 och SI beskriver målsättningen på följande vis: I projektet studeras hur FTX-system för återvinning av värme från ventilationsluften kan bli mer attraktiva för befintliga […]

Läs mer

Teaterrenovering i Sundsvall

Teaterrenovering i Sundsvall

I nya numret av Energi & Miljö går det att läsa ett intressant reportage om ombyggnationen av Sundsvalls konsert- och teaterhus. Huset som har stora kulturhistoriska värden har energieffektiviserats genom ett nytt fjärrvärmesystem. Yttertaket har dessutom tilläggsisolerats. Energirenovering av flerbostadshus är ämnet för en annan artikel i tidningen. I den […]

Läs mer

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

På RiBuilds hemsida finns nu videoinspelningar från ett seminarium man anordnat på temat energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. RiBuild beskriver det själva på följande sätt: The first open RIBuild seminar focused on the need for energy optimization of historic buildings in Europe while preserving the architecture and cultural heritage. The presenters […]

Läs mer