Hållbar energieffektivisering med hampa-kalk

Hållbar energieffektivisering med hampa-kalk

Forskningsprojektet Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk har synts mycket på senaste tiden. Under förra veckans byggnadsvårdskonvent i Mariestad höll projektet i en session och i förra numret av Bygg & teknik publicerades en artikel av projektdeltagarna Paulien Strandberg-de Bruijn, Anna Donarelli och Kristin Balksten. Ur artikeln:

Många historiska byggnader har de senaste decennierna tilläggsisolerats med moderna isoleringsmaterial som mineralull och cellplast. Att tilläggsisolera historiska byggnader kan leda till skador som orsakas av fukt och mögel, och utformningen av tilläggsisoleringen kan även leda till att kulturhistoriska värden går förlorade. Därför studeras ett nytt hållbart byggnadsmaterial, hampa-kalk, som tilläggsisoleringsmaterial för historiska byggnader. Fokus ligger på byggnadsbeståndet i Visby innerstad, med sina reveterade bulhus.

Under sensommaren har dessutom ett fullskaleförsök med metoden att tilläggsisolera med hampa-kalk genomförts på en fastighet i Visby innerstad.

Bilder: Pågående fullskaleförsök i Visby innerstad.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *