Nyheter

Hemsida om fönster

Hemsida om fönster

Vi vill tipsa om en hemsida inriktad mot fönster som samtidigt har en viss koppling till energieffektivisering i äldre hus. Sidan är ett av resultaten från ett forskningsprojekt som drevs av SP med Formasfinansiering. De sidansvariga själva skriver: Med hjälp av denna hemsida vill vi försöka öka den allmänna kunskapsnivån […]

Läs mer

Temadagar: Fukt i bygningen og etterisolering

Temadagar: Fukt i bygningen og etterisolering

Våra norska kollegor på Bygg og bevar tipsar om ett evenemang om fukt och isolering av kulturhistoriska byggnader i Hvam den 30 mars.   Beskrivning Akershus bygningsvernsenter setter fokus på tekniske løsninger ved etterisolering og fuktsikring som ivaretar historiske og arkitektoniske kvaliteter ved gamle hus. Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk […]

Läs mer

Dansk inspirationskatalog har lanserats

Dansk inspirationskatalog har lanserats

Vi vill tipsa om en intressant dansk hemsida – AlmenNets Inspirationskatalog – som har samlat olika exempel på nybyggnation men även renoveringar och restaureringar av byggnader. Ofta ligger energieffektivisering i fokus för ombyggnationerna. I en del av renoveringarna finns en medvetenhet om husens kulturhistoriska värden i valen av lösningar.   […]

Läs mer

Kyrkpumpen halverar kostnaden för uppvärmning

Kyrkpumpen halverar kostnaden för uppvärmning

Tillämpning av forskning inom fältet energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader har fått en ny landvinning. Dessutom inom ett så stort och komplicerat område som kyrkor. Luleå stift och företaget TESAB har med hjälp av en speciellt framtagen luft-luftvärmepump visat att stora energibesparingar är möjliga på ett lätt genomförbart sätt. Projektet som […]

Läs mer

Hur misstag kring inomhusklimat kan överbryggas

Hur misstag kring inomhusklimat kan överbryggas

I årets första nummer av Energi och miljö finns en intervju med Gustaf Leijonhufvud, forskare inom Spara och Bevara, publicerad. Gustafs forskning har handlat om att övervinna gapet mellan forskning/kunskap och praktik vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Varje byggnad har sina förutsättningar vilket gör det svårt att ge generella […]

Läs mer

BUILD UPON Leaders’ Summit

BUILD UPON Leaders’ Summit

20 February 2017 @ Les Ateliers des Tanneurs, 58-62 Rue des Tanneurs, Brussels, Belgium BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17. www.buildupon.eu It aims to create a renovation revolution across Europe […]

Läs mer

Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias intervjuad i DN

Paula Femenias, forskare inom Spara och bevara, har intervjuats av Dagens Nyheter angående en nyligen gjord förstudie. Studien fokuserar på renoveringsåtgärder i bostäder och inre renoveringars klimatpåverkan. Den visar att det byggs om väldigt mycket i svenska bostäder. – Klimatpåverkan av den inre renoveringen av lägenheter uppskattar vi till ungefär […]

Läs mer

Ny överenskommelse om mål för energieffektivisering i Sverige

Ny överenskommelse om mål för energieffektivisering i Sverige

Den 10 juni i år slöts en ramöverenskommelse om energipolitiken mellan Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Långsiktighet och förutsägbarhet för både politik, aktörer och samhälle är målet. Energimyndigheten har fått en bärande roll i arbetet med strategier för att nå målen. Målen, som ligger i linje med EU:s ambitioner, är […]

Läs mer

Byggforskningsrådets rapportarkiv nu tillgängligt online

Byggforskningsrådets rapportarkiv nu tillgängligt online

SIRen (Sustainable Integrated Renovation) har deltagit i arbetet med att skanna alla Byggforskningrådets rapporter. De är sökbara i Libris men finns nu även att hämta som PDF-dokument i GUPEA. Flera av rapporterna är intressanta ur synvinkeln energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. Alla rapporter finns samlade under följande länk: https://gupea.ub.gu.se/simple-search?query=BRF&rpp=20&sort_by=0&order=DESC&etal=0&submit_search=Uppdatera Mer information […]

Läs mer