Gamla radiatorer kan fortfarande användas

Gamla radiatorer kan fortfarande användas

Bild: Börsen i Göteborg, från Nordiske Billeder, fjärde bandet. Köpenhamn 1870. Wikimedia Commons.

I oktobernumret av Energi & Miljö hittade vi en intressant artikel om ombyggnationen av byggnaderna i kvarteret Högvakten i Göteborg. Alla byggnaderna, inklusive börshuset, är byggnadsminnen. Vid de grundförstärkningsarbeten som gjordes uppkom möjligheten att dra om rör och ventilationskanaler. Fjärrvärme fanns sedan tidigare men fjärrkyla blev en nyhet. Något som ökade energieffektiviteten var värmeåtervinning och separata värmeväxlare för radiatorer, ventilation och varmvatten. Stor hänsyn togs till byggnadens kulturhistoriska värden vid planering och installation. Intressant är att de äldsta gjutjärnsradiatorerna och vissa rördragningar renoverades genom provtryckning och målning för att därefter sättas upp på sin ursprungliga plats.

http://www.energi-miljo.se/tidningen/energi-miljo-nr-10-2017

1 659 Comments

  1. Pingback: URL

  2. Pingback: can i buy generic viagra in canada

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *