Nyheter

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin har vid Göteborgs universitet lagt fram och framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Wooden objects in historic buildings”. Hennes arbete var en del av Spara och bevara under etapp 1 och 2. Avhandlingen handlar om hur relativ fuktighet och temperatur påverkar känsliga träföremål. Den bidrar med viktig kunskap om […]

Läs mer

Tidig julklapp från Riksantikvarieämbetet och SIS: Ladda ned kostnadsfria standarder inom kulturarvsområdet

Via ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, blir nu närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet tillgängliga under åren 2018-2020. Flera av dessa har bäring på energieffektivisering i bebyggelsen, till exempel SS-EN 16883:2017, ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” Möjligheterna att bevara kulturarvet […]

Läs mer

Informationsblad om energieffektivisering

Informationsblad om energieffektivisering

Statens fastighetsverk har tillsammans med Sustainable Innovation och stöd från Energimyndigheten drivit samarbetsprojektet Energieffektiva lösningar inom lokalsektorn under ett års tid. Nu finns en del av resultaten publicerade som informationsblad inom följande områden: Energieffektiv avfuktning Effektreduktion Avancerad värmestyrning Värmekabel i takavvattningssystem LED-belysning i kulturmiljö Här hittar du informationsbladen. Informationsbladen vänder […]

Läs mer

Disputationsdags!

Disputationsdags!

Så är det återigen dags för en disputation med koppling till Spara och bevara. Denna gång är det Charlotta Bylund Melin som lägger fram avhandlingen Wooden objects in historic buildings: Effects of dynamic relative humidity and temperature. När? Fredagen den 26 januari 2018, kl. 13.00 Var? Hörsalen i Geovetarcentrum, Gulhedsgatan […]

Läs mer

EU-projekt om invändig isolering

EU-projekt om invändig isolering

Invändig isolering kan vara ett sätt att bevara karaktären på ett historiskt hus men samtidigt energieffektivisera det. Forskningsprojektet RIBuild utvecklar riktlinjer och guidelines för hur detta kan göras utan att förstöra kulturhistoriska och arkitektoniska värden. På projektets hemsida publiceras forskningsresultat kontinuerligt. Se mer via följande länk: http://ribuild.eu/ 

Verktyg för hållbart bevarande

Verktyg för hållbart bevarande

Ett nytt verktyg för att guida till och bedöma energieffektiviseringsåtgärder i historiska hus har lanserats av den internationella organisationen the Association for Preservation Technology. Verktyget, som kallas OSCAR, beskrivs på följande sätt: This initial launch of OSCAR examines only the treatment of three components—roofs, walls, and windows, which are among the most visible […]

Läs mer

Gamla radiatorer kan fortfarande användas

Gamla radiatorer kan fortfarande användas

Bild: Börsen i Göteborg, från Nordiske Billeder, fjärde bandet. Köpenhamn 1870. Wikimedia Commons. I oktobernumret av Energi & Miljö hittade vi en intressant artikel om ombyggnationen av byggnaderna i kvarteret Högvakten i Göteborg. Alla byggnaderna, inklusive börshuset, är byggnadsminnen. Vid de grundförstärkningsarbeten som gjordes uppkom möjligheten att dra om rör […]

Läs mer

Nytt onlineverktyg för energieffektivisering

Nytt onlineverktyg för energieffektivisering

Nu är ett intressant nytt verktyg för energieffektiviseringsplanering lanserat. Det är Warm Up Bristol i England som står bakom onlineverktyget och planeringsguiden för byggnader som har solida väggar. Det övergripande målet är en reducering av energianvändningen i staden. Verktyget utgår från ”A whole house approach” där både energi, hälsa och […]

Läs mer