Nyheter

Ny antologi om hampakalk

Ny antologi om hampakalk

Projektet Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk som avslutats under våren 2019 har nu gett ut en antologi om hampakalk. Antologin som både innehåller översikt i kombination med fördjupningar ger läsaren en bred bild av hampakalkens egenskaper. Isoleringsförmågor, materialet som brandskydd och dess akustiska egenskaper är bara […]

Läs mer

Informationscentrum för hållbart byggande + Spara & bevara = sant

Informationscentrum för hållbart byggande + Spara & bevara = sant

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, verkar för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande. Det är ett uppdrag från Boverket utifrån ett regeringsinitiativ, som fokuserar på att samla in, målgruppsanpassa och sprida kunskap och information så att den blir användbar för så många som möjligt. Spara och […]

Läs mer

Lönar det sig att byta fönster?

Lönar det sig att byta fönster?

Norska hemsidan Bygg og bevar  samlar och sprider information om bevarande av gamla hus för att de ska användas och utvecklas på ett hållbart sätt. Bygg og bevar är ett samarbetsprojekt mellan norska Klimat- och miljödepartementet och Byggnäringens landsförening. I ett av de nyaste blogginläggen undersöks olika alternativ för att […]

Läs mer

Ny bok om hållbara byggnader i kallt klimat

Ny bok om hållbara byggnader i kallt klimat

Cold Climate HVAC 2018 – Sustainable Buildings in Cold Climates är en samlad publikation med konferensartiklar som berör energieffektivisering i byggnader som ligger i kalla klimat. Boken finns till salu hos förlaget Springer International Publishing. I Kunskapsdatabasen finns en sammanfattning samt länk till förlaget.    

Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Ny utlysning: Människa, energisystem och samhälle

Energimyndigheten inbjuder ansökningar ur forskningsprogrammet människa, energisystem och samhälle. Detta stöder forskning som bidrar till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen. Projekt kan handla om följande: •aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och enskilda människor och deras val, […]

Läs mer

Call for papers – Built Heritage Management

Call for papers – Built Heritage Management

Built Heritage Management: Energy & Society Special issue call for papers from International Journal of Building Pathology and Adaptation Built Heritage Management: Energy & Society http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7723 Heritage is the reflection of our past for our future – a fundamental aspect underpinning any country’s national identity. Heritage buildings, not new, hold […]

Läs mer

Gamla vedugnar presterar

Gamla vedugnar presterar

Just nu testar forskare på SINTEF prestandan på fyra äldre och typiska vedugnstyper. Beställare av testet är norska Riksantikvaren som ville ha ett faktaunderlag att förhålla sig till gällande hur mycket föroreningar ugnarna släpper ut i förhållande till nya varianter. Än så länge har endast två spisar testats men redan […]

Läs mer