Lönar det sig att byta fönster?

Lönar det sig att byta fönster?

Norska hemsidan Bygg og bevar  samlar och sprider information om bevarande av gamla hus för att de ska användas och utvecklas på ett hållbart sätt. Bygg og bevar är ett samarbetsprojekt mellan norska Klimat- och miljödepartementet och Byggnäringens landsförening.

I ett av de nyaste blogginläggen undersöks olika alternativ för att renovera och energieffektivisera fönster i jämförelse med att byta ut dem mot nya.

https://www.byggogbevar.no/enoek/artikler/varevinduer-loenner-det-seg

One Comment

  1. Pingback: site indonesian bride

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *