Blogg

Välkommen till Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Välkommen till Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Effektarenan är E2B2s mötesplats där vi sprider kunskap och de senaste forskningsnyheterna. I den här Effektarenan träffas vi digitalt och tar oss an utmaningen med digital transformation i bebyggelsens energianvändning och tillförsel. Hur ser nuläget ut, var är kunskapsfronten och inte minst – vad tror vi om framtiden? Datum: 12 April […]

Läs mer

Slutkonferens Spara och bevara, 20-21 Mars 2024

Slutkonferens Spara och bevara, 20-21 Mars 2024

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Dessa dagar […]

Läs mer

Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara

Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Här kan […]

Läs mer

Digital kunskapslunch: Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov

Digital kunskapslunch: Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov

Välkommen till årets första kunskapslunch i E2B2 som kommer att handla om hur man kan uppnå låga värmeförluster i byggnader. När: 9 februari, kl. 12-13Var: Kostnadsfritt webbinarium Värmeförlusttal är en enkel indikator på en byggnads värmebehov och som också kan säkra ett lågt effektbehov, men begreppet är inte allmänt välkänt. […]

Läs mer

Föredrag om beräkningav klimatavtryck från installationer

Uppskattningsvis står installationsbranschen för 10 – 15 procent av sektorns klimatavtryck. Men ingen vet exakt och påverkan från installationer reduceras till en schablon. Vi lever i väntans tider avseende gränsvärden för byggnaders klimatbelastning och värden som på ett rimligt sätt tar hänsyn till installationer kan vara upp till tre år […]

Läs mer

Inbjudan slutkonferens för Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Här kan […]

Läs mer

Mötesplats och tips på resa till slutkonferensen för Spara och bevara den 20-21 Mars 2024

Mötesplats och tips på resa till slutkonferensen för Spara och bevara den 20-21 Mars 2024

WISBY STRANDhttps://wisbystrand.se/ Vägbeskrivning HOTELL Claroin Hotel Wisbyhttps://www.strawberry.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-wisby/ Best Western Strand Hotel Visbyhttps://strandhotel.se/ Best Western Solhem Hotel Visbyhttps://solhemhotel.se/ Scandic Visbyhttps://www.scandichotels.com/visby RESA Färjawww.destinationgotland.se Flygwww.sas.sewww.flygbra.se Taxiwww.taxigotland.se

Webinarium – energieffektivisering i byggnader

Webinarium – energieffektivisering i byggnader

Inom ramen för forskningsprojektet “Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden” bjuder vi in er till en webinarium. Syftet är att få en bättre uppfattning av vilken kompetens och vilket stöd handläggare på kommuner behöver i mötet med fastighetsägare. […]

Läs mer

Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse

Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse

Välkomna till Workshop om energieffektivisering av villor från 1910-1970 tal. Detta är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala Universitet och syftar till att undersöka energieffektivisering i villabebyggelsen. Vi vill ta reda på vad du som fastighetsägare ser för kvaliteter i din byggnad, samt vilka energieffektiviseringsåtgärder som ni […]

Läs mer