Slutseminarium för forskningensprojektetet REKO

Syftet med seminariet är att presentera forskningsresultat, men också att lyfta andra perspektiv och erfarenheter, och särskilt om hur lagstiftningen och rättstillämpningen fungerar, eller inte fungerar, i praktiken. Forskningen har främst fokuserat på svensk lagstiftning, särskilt PBL, och vi har genomfört fallstudier gällande anläggande av solceller, byte av fönster och värmepumpar m.m. 

Nedan finner du mer information, programmet och e-postadress för anmälan.

Comments are closed.