Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara

Välkommen till slutkonferensen för Spara och bevara


Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Här kan du läsa mer om Spara och bevara. Här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt.


Datum: 20-21 Mars 2024
Tid: start 10.00 och slut 13.00
Plats: Wisby Strand i Visby

Nedan finner du programmet för dessa dagar:

Dessa dagar kommer att innehålla presentationer från projekten i etapp IV, diskussioner och nätverkande. Registrering och kaffe klockan 09.00-10.00 den 20 Mars.

Klicka här för att komma till anmälan.

Finns det frågor? Ta kontakt med Annie Nyström (annie.nystrom@geo.uu.se).

Sponsor för konferensen är Region Gotland.

Comments are closed.