Blogg

World Heritage City Forum 2023

World Heritage City Forum 2023

Tor Broström var på plats i Seoul för representera Spara och bevara samt att hålla en presentation ” Climate change and the built heritage – Strategies for mitigation and adaptation”. Här kan du läsa mer om konferensen.

Ny data ska ge mer kunskap om varsam renovering

Ny data ska ge mer kunskap om varsam renovering

Forskare på Uppsala universitet undersöker möjligheten att samla svenska projekt i en databas för varsam renovering. Syftet är att bli en hjälp att göra rätt avvägningar mellan kulturhistoriska värden och energieffektivisering. Läs hela artikeln här från Arkitekten

EHA Summer Academy 2023

Welcome! Finally! From autumn onwards, there will be an extension of the EHA’s offer. The ”Energy Expert for Cultural Heritage” developed in the PRO-Heritage project from 2019 to 2022 will be offered on an ongoing basis. BUT: We are starting with a summer academy:Summer Academy ”Energy Expert for Cultural Heritage”Date: […]

Läs mer

BeSmås webbinarium med Design för energieffektiv vardag (DEV)

Datum: 2023-06-02Tid: 10.00 – 11.30  DEV är ett forsknings- och innovationsprogram som utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster. En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden​ […]

Läs mer

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Resultat- och diskussionsträff om fuktstyrning i hälsingegårdar den 9 juni 2023

Under vintern 2022-2023 har Högskolan i Gävle provat tillfällig installation av sorptiva avfuktare för undvikande av extrema fukthalter inne i hälsingegården Erik-Anders. Byggnaden hör till världsarvet Hälsingegårdar (https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar) där de rikt dekorerade gamla festbyggnaderna i trä utgör huvudattraktion. Byggnaderna är ständigt kallställda och tillfälliga fukthalter på 100 % inomhus (kondensförhållanden) har […]

Läs mer

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

Första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse

”Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelseVill du bidra till utvecklingen av ny kunskap, nya perspektiv och lösningar för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Nu välkomnar vi projektförslag till den första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse”. Syftet med utlysningen är att stödja projekt […]

Läs mer

Nytt forskningsprogram för resurseffektiv bebyggelse

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsesektorn. Att få till en effektivare energianvändning inom bebyggelsen är därmed en viktig pusselbit i utvecklingen av energisystemet. Därför satsar Energimyndigheten nu på ett nytt brett forskningsprogram som ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse. Första utlysningen […]

Läs mer

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Read the article ”Low-Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate”

Projektet ”Energieffektivisering av äldre fönster” har publicerat en artikel. AbstractLow-emissivity (low-E) window films are designed to improve the thermal comfort and energy performance of buildings. These films can be applied to different glazing systems without having to change the whole window. This makes it possible to apply films to windows […]

Läs mer