Nu kan du se det inspelade webbinariet om energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Nu kan du se det inspelade webbinariet om energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Webbinariet handlade om energisparpotential i beståndet av fritidshus tillsammans med vilka åtgärder som kan fungera i fritidshus med kulturvärden. 

Det presenterades resultat från enkäter, intervjuer, simuleringar och undersökningar. Det var också gemensamma diskussioner.

Några frågor som belystes under webbinariet var: Hur använder fritidshusägare sina byggnader? Hur förhåller de sig till byggnadernas kulturvärden? Hur ser energirådgivning och byggnadsvårdsrådgivning ut för fritidshus? Vilka typhus går att urskilja i fritidshusbeståndet?

Presentatörer: Kristina Mjörnell, projektledare från RISE, Paula Femenias från Chalmers och Petra Eriksson från Uppsala universitet Campus Gotland.


Här
 finner du mer information om det pågående projektet inom Spara och bevara etapp IV.

Nedan finner du det inspelade webbinariet.


Comments are closed.