Välkomna till webbinariet: Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Välkomna till webbinariet: Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Det kommer att presenteras resultat från enkäter, intervjuer, simuleringar och undersökningar. Webbinariet kommer även att innehålla diskussioner.

Några frågor som kommer att belysas under webinariet är: Hur använder fritidshusägare sina byggnader? Hur förhåller de sig till byggnadernas kulturvärden? Hur ser energirådgivning och byggnadsvårdsrådgivning ut för fritidshus? Vilka typhus går att urskilja i fritidshusbeståndet?

Presenterar gör Kristina Mjörnell, projektledare från RISE, Paula Femenias från Chalmers och Petra Eriksson från Uppsala universitet Campus Gotland.

Datum: 7 Maj

Tid: 14.00-15.30

Plats: digitalt via Zoom, klicka här.

Här finner du mer information om projektet.

Ingen föranmälan krävs.

Comments are closed.