Konferens den 10/11: Renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Konferens den 10/11: Renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Den 10 november 2016 ges tillfälle att delta i en spännande konferens om renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arrangören beskriver den på följande sätt:

Varmt välkommen till Sveriges mest givande och kreativa konferens om kulturhistoriskt
värdefulla byggnader – och som erbjuder dig bättre verktyg för att vårda vårt gemensamma
kulturarv med stöd och hjälp från nya smarta lösningar och modern teknik. Du får också ett
gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter – förstås.

PROGRAMPUNKTER
• Myndighetskrav och begrepp
• Ett systematiskt förhållningssätt – ny Europastandard
• Case – energieffektivisering i Kungliga Biblioteket
• Hur det kan bli – arkitektur, betydelse, utveckling
• Renovering av flerfamiljshus byggda före 1945
• Hur arbeta med en enhetlig modell för stadskärnor och större bestånd
• Förnybar energi i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
• Case – industrihistoria i ny gestaltning
• Panel – Hur får vi ordning på projekten – lagar, prioritering och kostnader

Mer info och anmälan: konferens-2016

4 Comments

  1. Pingback: แผ่นติดหลังคา HPMC

  2. Pingback: Angthong National Marine Park

  3. Pingback: https://duhocnhom.com

  4. Pingback: university iraq

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *