Home » En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden 1974-2014

En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden 1974-2014

Syftet med projektet har varit att öka våra kunskaper om effekter av de åtgärder och styrmedel som vidtagits för att öka energieffektiviteten i befintlig bebyggelse. Det har också varit att bättre förstå hur styrmedel för att tillvarata kulturvärden har kunnat påverka sådana åtgärder. Projektet har undersökt dels policies och hur de tagits emot och tillämpats sedan slutet av 1970-talet, dels deras effekter på utvald bebyggelse.

Slutrapport

I projektets slutrapport kan du läsa om ...
Läs mer

Publikationer

Projektets publikationer hittar du här.
Läs mer

Tidigare projektdokumentation

Klicka här för att ladda ner information om bl.a. genomförandeplanen som upprättades vid projektstarten.
Läs mer

Projektägare: Uppsala Universitet

Projektledare: Mattias Legnér, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

Övriga projektdeltagare: Gustaf Leijonhufvud, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

Martin Tunefalk, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

 

Kontaktuppgifter: mattias.legner@konstvet.uu.se

 

Projektinformation som PDF-fil