Home » Slutrapport – En granskning av tidigare styrmedel

Slutrapport – En granskning av tidigare styrmedel

I projektets slutrapport kan du läsa om de resultat som kommit fram. Dokumentet är en vetenskaplig redovisning av projektet:

PDF-fil med slutrapport