Home » Blogg
Forskning och framtid på agendan

Forskning och framtid på agendan

Stora delar av S&B-gänget samlades i Stockholm häromveckan för att diskutera nuvarande och framtida forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriska hus. En viktig del i forskningen är att resultaten dels sprids till de som arbetar professionellt med frågorna, men också till den intresserade allmänheten. Alla projektdeltagare fick, förutom att presentera preliminära resultat, även tid att reflektera och komma med förslag på hur vi når våra avnämare på bästa sätt. Mötet avslutades med en diskussion kring framtiden. Som Bahram Moshfegh så klokt sammanfattade; vi bedriver en unik forskningsnisch i världsklass. Det finns en enorm potential och möjligheter till implementering av resultaten, något som dock kräver både kräver kontinuitet och fortsatt samarbete mellan forskarna.

2 Comments

  1. Pingback: ทำสติ๊กเกอร์

  2. Pingback: cat888

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *