Post Tagged with: "Spara och bevara"

Forskning och framtid på agendan

Forskning och framtid på agendan

Stora delar av S&B-gänget samlades i Stockholm häromveckan för att diskutera nuvarande och framtida forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriska hus. En viktig del i forskningen är att resultaten dels sprids till de som arbetar professionellt med frågorna, men också till den intresserade allmänheten. Alla projektdeltagare fick, förutom att presentera preliminära […]

Läs mer

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin – ny doktor i kulturvård

Charlotta Bylund Melin har vid Göteborgs universitet lagt fram och framgångsrikt försvarat sin avhandling ”Wooden objects in historic buildings”. Hennes arbete var en del av Spara och bevara under etapp 1 och 2. Avhandlingen handlar om hur relativ fuktighet och temperatur påverkar känsliga träföremål. Den bidrar med viktig kunskap om […]

Läs mer

Tankar efter programkonferensen

Tankar efter programkonferensen

Då var årets programkonferens avklarad. Vi vill tacka alla som deltog! Det blev två intressanta dagar fyllda med diskussion och inspiration. Dag 1 var späckad med många kortare projektpresentationer inom forskningsprogrammet. Frågor som Går det att återskapa kulturvärden som under tidigare renoveringar påverkats? eller Hur påverkas den teknisk-ekonomiska energibesparingspotentialen när […]

Läs mer

Spikning av ny doktorsavhandling

Spikning av ny doktorsavhandling

Linn Liu spikade den 17 maj sin doktorsavhandling ”A systematic approach for major renovation of residential buildings”. Disputation sker 9 juni på Linköpings universitet. Handledarna (som är med på bilden) har varit Bahram Moshfeg och Patrik Rohdin. Delar av avhandlingen bygger på det arbete som har skett inom Spara och […]

Läs mer

Programkonferensen är igång!

Programkonferensen är igång!

Massor av intressanta presentationer och diskussioner fyller detta tvådagarsprogram i Uppsala. Vi återkommer med lite reflektioner i bloggen snart. Tills dess får ni hålla er till godo med några bilder från konferensen.

Ny utlysning inom Spara och bevara

Ny utlysning inom Spara och bevara

Energimyndigheten utlyser 8,5 miljoner kronor inom programmet Spara och Bevara. Utlysningens syfte är energieffektivisera i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detta ska ske på ett varsamt sätt så att byggnadernas kulturhistoriska värden inte förstörs eller förvanskas och att inomhusklimatet behålls eller förbättras.   Sista dag för ansökan: 2016-12-05 13:00 Målgrupp: Högskolor, företag […]

Läs mer

En ny programperiod börjar ta fart

En ny programperiod börjar ta fart

Frost i Eskilstuna. Fotograf: Susanna Carlsten I januari träffades Centrum för energieffektivisering och Energimyndigheten för att bland annat planera kommunikation och aktiviteter under programperioden. Mötet hölls i Eskilstuna som bjöd på vinterfrisk kyla. Håll ögonen öppna för snart uppdaterar vi hemsidans utseende. Nästa gång ses vi i Lund för att […]

Läs mer

Vi gick på plattformsdagar..

Vi gick på plattformsdagar..

Spara och Bevara syns på Plattformsdagarna i Stockholm 10-11 december 2015 Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter att arbeta aktivt med hållbar stadsutveckling kallat Plattform för hållbar stadsutveckling Ett seminarium vid plattformsdagarna  behandlade energieffektivisering och regelverket för ändring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Seminariet  leddes av Riksantikvarieämbetet, Therese Sonehag, tillsammans […]

Läs mer

Italiensk förstärkning

Italiensk förstärkning

Just nu får projektet En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning förstärkning av masterstudenterna Silvia Manfredi och Giulio Secchiati som annars studerar arkitektur vid Politecnico di Milano. Projektet fokuserar på hur tidigare statliga styrmedel för energieffektivisering har använts i kulturhistoriska byggnader och hur […]

Läs mer

Arbetsmöte i forskningprojektet SIRen

Arbetsmöte i forskningprojektet SIRen

Flera partners i forskningsnätverket SIRen träffades under ledning av delprojektledare Paula Femenias på Chalmers i Göteborg tisdagen den 10 november för att diskutera fortsatt forskning, utveckling och forskningssamverkan om hållbar renovering av bebyggelse. Tor Broström från Uppsala universitet Campus Gotland presenterade de nya projekten med fokus på energieffektivisering i kulturhistoriska […]

Läs mer