Energiprestandadirektivet och byggnader med kulturvärden – hur kan vi både spara och bevara?

Ämne: Energi, Klimat/miljö

Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal

Språk: Svenska

Arrangör: Uppsala universitet

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B24, Campus Gotland”

Mer information hittar du här.

Beskrivning av samhällsfrågan:

Det nya förslaget till EPBD höjer trycket för energirenoveringar. Nu ska EPBD implementeras i Sverige. Hur ska vi i policies och praktik hantera avvägningen mellan energi-och klimatmålen å ena sidan och bevarandemålen å andra sidan? Undantag, differentierade mål eller kunskap och know how?

Medverkande:

Tor Broström, Professor, Uppsala universitet
Lotta Bångens, VD, Eneff, Energieffektiviseringsföreningen
Stefan Forsberg, Produktchef, Fasadgruppen
Veronica Eade, Enhetschef, Energimyndigheten
Therese Sonehag, Utredare, Riksantikvarieämbetet
Rickard Nygren, Arkitekt, White

Comments are closed.