Home » Blogg
Därför ska du inte sänka värmen för mycket i vinter

Därför ska du inte sänka värmen för mycket i vinter

Den gotländska lokaltidningen hade i dagarna en artikel med rubriken ”Därför ska du inte sänka värmen för mycket i vinter”. Kontentan av budskapet är att ett försäkringsbolag säger att ägare till fritidshus måste hålla minst 15° C för att hemförsäkringen ska gälla. Jag kan förstå att försäkringsbolagen vill ha en säkerhetsmarginal för att förhindra skador till följd av sänkt temperatur och högre relativ fuktighet. Men….. det innebär i de flesta fritidshus ett onödigt energislöseri. Det är många fritidshus och de står för en betydande energianvändning nationellt.  Här finns utrymme för smarta och differentierade riktlinjer för hur inneklimatet ska styras när en byggnad inte används till nytta för både ägare och försäkringsbolag. Ett antal tidigare projekt inom Spara och bevara [länkar] har utvecklat och provat energieffektiva metoder för klimatstyrning i byggnader som inte behöver hålla komforttemperaturer. Den kunskapen är överförbar till fritidshus. Dessutom har vi inom Spara och bevara ett helt nytt projekt om just fritidshus, jag tror och hoppas att resultaten därifrån kan bidra till vettigare riktlinjer från försäkringsbolagens sida.

Comments are closed.