BeSmås webbinarium med Design för energieffektiv vardag (DEV)

Datum: 2023-06-02
Tid: 10.00 – 11.30 

DEV är ett forsknings- och innovationsprogram som utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster.

En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden​ (Talare: Weizhuo Lu)
I en serie experiment, som genomförs på Intelligent Human-Buildings Interactions lab (IHBI-labbet) undersöks interaktionen mellan energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteenden. Experimenten genomförs genom att använda en immersive byggd miljö, intelligent inomhusmiljö och Big-data driven modellering och maskininlärning, för att skapa en hybrid virtuell-fysisk experimentell miljö.

Användarcentrerad design av digitala tjänster för ökad efterfrågeflexibilitet (Talare: Cajsa Bartusch Kättling) 
Elkonsumenter vill ansluta allt fler och högre laster i de lokala elnäten, till exempel i form av elfordon. Stamnätet har dock av olika anledningar problem att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet, framför allt i storstadsregionerna. Ett viktigt bidrag till lösningen på kapacitetsbristen anses vara efterfrågeflexibilitet, vilket innebär förändringar i konsumtionsmönstret som bidrar till att upprätthålla effektbalansen i lokala elnät via indirekt eller direkt styrning. 

Det övergripande syftet med projektet är att främja energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet bland elkonsumenter och prosumenter genom att utveckla och kvalitativt testa två olika designkoncept för detta ändamål: 

  • en app som tillhandahåller realtidsåterkoppling till elkonsumenter som förväntas fokusera mer på effekt. 
  • en app som tillhandahåller återkoppling som är speciellt anpassad för prosumenters behov.

Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign (Talare: Erik Gråd) 
Det finns en stor potential för energieffektivisering i svenska småhus. Det här projektet undersöker småhusägares, och potentiella småhusköpares, värderingar av energieffektivitet jämfört med andra aspekter vid köp av småhus. 

Hur energieffektivitet värderas kommer att jämföras med andra delar, som till exempel estetik och smarta uppkopplade hem. Projektet undersöker även hur beteendedesign påverkar värderingar och beslut kopplat till husköp. Nudging genom bland annat olika standardval och information om andras värderingar och beslut kan troligtvis ha en betydande effekt på vilka val husköpare och husägare gör. 

Comments are closed.