Post Tagged with: "Hållbar stadsutveckling"

Vi gick på plattformsdagar..

Vi gick på plattformsdagar..

Spara och Bevara syns på Plattformsdagarna i Stockholm 10-11 december 2015 Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter att arbeta aktivt med hållbar stadsutveckling kallat Plattform för hållbar stadsutveckling Ett seminarium vid plattformsdagarna  behandlade energieffektivisering och regelverket för ändring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Seminariet  leddes av Riksantikvarieämbetet, Therese Sonehag, tillsammans […]

Läs mer