Vi gick på plattformsdagar..

Vi gick på plattformsdagar..

Spara och Bevara syns på Plattformsdagarna i Stockholm 10-11 december 2015

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter att arbeta aktivt med hållbar stadsutveckling kallat Plattform för hållbar stadsutveckling

Ett seminarium vid plattformsdagarna  behandlade energieffektivisering och regelverket för ändring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Seminariet  leddes av Riksantikvarieämbetet, Therese Sonehag, tillsammans med Boverket, Otto Ryding, och Uppsala universitet, Campus Gotland, Tor Broström och Petra Eriksson.  Målet med seminariet var att presentera och diskutera det arbete som sker på nationell nivå både hos myndigheter  och inom forskningen.  Diskussionerna behandlade bla  balansen mellan klimatmålen och energieffektivisering i byggnader med kulturvärden och behovet av att lätt kunna finna forskningsresultat, goda exempel mm för att kunna fatta välgrundade beslut.

One Comment

  1. Pingback: i was reading this

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *