Home » Blogg
Frusen grevinna rev slott utan energieffektivisering

Frusen grevinna rev slott utan energieffektivisering

Vi hittade en spännande artikel i arkivet.  Artikeln handlar om slottet Sjöholm som plågar grevinnan Lewenhaupt med sin kyla:

”Ett kåkslott eller ett kråkslott? Det förra för att det är byggt av trä med väggar av två brädlager utan isolering emellan, det senare därför att när man eldar gör man det för kråkorna, eftersom vintervinden blåser genom rummen så att temperaturen inte kommer över 16 grader.”

1960-talet hade inte samma möjligheter och lösningar för att energieffektivisera. Det enda som nämns som möjlig åtgärd är att ”sprätta upp” en skorsstensstock för att anpassa den till oljeeldning istället för den nuvarande koks- och vedlösningen. Långt ifrån de lösningar som vi inom Spara och bevara skulle rekommendera idag föreslår grevinnan istället en drastisk åtgärd. Att bränna ner slottet:

”Det är det billigaste sättet att bli av med det. Ett sådant kråkslott kan man inte behålla (…)”

Att huset skulle vara kulturhistoriskt värdefullt och att det skulle kunna funnits andra lösningar för att råda bot på det bistra inneklimatet kommenteras på följande sätt:

”Tänk-på-att-arna är de värsta, understryker grevinnan Lewenhaupt. Tänk på att kulturhistoriska värden går förlorade säger dom. Tänk på att slottet ser så vackert ut från vägen. Tänk på att, tänk på att. De har börjat tänka nu där jag har tänkt färdigt för ett år sedan.”

Hur slutade då historien? Jo, slottet revs faktiskt. Ett sorgligt öde för ett slott fyllt av historia.

sjoholm-1

2 Comments

  1. Pingback: แทงหวย24

  2. Pingback: youtube

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *