Workshop: Energieffektivisering i villabebyggelse

Workshop: Energieffektivisering i villabebyggelse

Datum: 6 december

Tid: 17.30-20.00

Plats: Värmlands museum, Karlstad

Anmälan: Anmälan krävs för att säkra din plats. Det sker via e-post till sandra.sager@konstvet.uu.se

Om projektet

Syftet med projektet är att utveckla en systemdynamisk modell för att öka förståelsen för vad som påverkar hur beslut om energieffektivisering fattas av användare (dvs boende, fastighetsägare, förvaltare och tjänstemän) av historiska byggnader i Sverige och i vilken grad byggnadernas kulturvärden vägs in i besluten. Mer specifikt syftar projektet till att förstå dynamiken i beslutsprocesserna hos avnämarna och vilka attityder och värderingar som påverkar de beslut som fattas. Det slutgiltiga målet är att genom ökad förståelse kunna ta fram bättre anpassade vägledningar och policies för hur ökad energieffektivisering kan nås med hänsyn till byggnaders kulturvärden.

Mer information om projektet https://sparaochbevara.se/projects/att-hantera-forandringar-i-historiska-byggnader/

Målgrupp

Workshopen vänder sig till fastighetsägare av villor

Program

  • Presentation av forskningsprojektets resultat så här långt
  • Presentation om energieffektivisering
  • Presentation om kulturmiljöarbete
  • Diskussion i mindre grupper angående bebyggelsen, kvaliteter samt energieffektiviseringsåtgärder
  • Sammanfattning av diskussion

Under workshopen bjuder vi på kaffe och smörgås

Varmt välkomna!

Comments are closed.