Webbinarium den 20 april: slutredovisning två projekt inom Spara och bevara etapp IV

Webbinarium den 20 april: slutredovisning två projekt inom Spara och bevara etapp IV

Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Sammanfattning
Projektet har haft som övergripande mål att ge olika aktörer möjlighet att på ett medvetet och strukturerat sätt kunna välja de bästa kombinationerna av energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet har arbetat med att sammanställa, analysera och simulera vilka energiåtgärder som kan kombineras utifrån resultat från olika genomförda projekt om energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Spara och bevara och andra program.
Projektägare: Lunds universitet, Byggnadsfysik
Projektledare: Hans Bagge

Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln

Sammanfattning
Genom att samarbeta med stad och akademi har ett verktyg skapats där fokusområdena energianvändning, klimatpåverkan och kulturhistoriska värden prioriteras, invägande likvärdiga aspekter på samtliga. Verktyget tar sin utgångspunkt i en analys av en planläggningsprocess och utvecklats för att bli allmänt tillämpbart och ge underlag för att kunna göra rätt prioriteringar vid utveckling av framtidens hållbara städer.
Projektägare: Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola Institutionen för bygg- & miljöteknologi, Avdelningen för installations- och klimatiseringslära
Projektledare: Ulla Janson

Anmäl dig senast den 17 april 2022.

Klicka här för anmälan.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.