Vi vill tipsa om en artikel från Byggnadsvårdsföreningen : Kyrktak som hållbarhetsresurs

Vi vill tipsa om en artikel från Byggnadsvårdsföreningen : Kyrktak som hållbarhetsresurs

”Många kyrkor har stora takfall mot söder, som gjorda för att montera solceller på. Intresset från församlingarna är stort för att minska energikostnader och bidra till klimatmålen.
Ann-Catrin Johansson berättar om förutsättningarna för solceller i kyrkomiljöer, och om den vägledning som Svenska kyrkan håller på att ta fram.

Det handlar inte om att frysa utvecklingen, utan om att fortsatt göra medvetna val. Framtiden får utvisa om solcellspaneler blev ytterligare en årsring i taktäckningshistorien. Svenska kyrkan är genom sina församlingar en av landets största fastighetsägare med ett mångfacetterat byggnadsbestånd att bevara, använda och utveckla. Uppskattningsvis ingår ca 16 000 byggnader i församlingarnas förvaltning runt om i landet. Av mängden byggnader kan slutsatsen dras att det i praktiken finns en ansenlig mängd kvadratmeter takyta, teoretiskt möjlig att utnyttja för solenergiändamål”.

Här kan du läsa hela artikeln.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.