Vi ses på Almedalsveckan!

Vi ses på Almedalsveckan!

Almedalsveckan står för dörren och i år finns det nästan 40 seminarier med energieffektivisering på agendan. Tillsammans med Uppsala universitet och ämnena vindkraft och kulturvård arrangerar representanter från Spara och bevara ett särskilt seminarium som går att följa direkt både på plats och från datorn:

Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?

Energimyndigheten utreder om Gotland kan bli ett pilotområde för ett 100 % förnybart energisystem. Gotland som ö är både fysiskt och ur elnätssynpunkt ett naturligt avgränsat område som därför är mycket lämpligt som pilotområde. Förverkligas förslaget blir Gotland världsunikt och en föregångare för energiomställning nationellt och internationellt. På detta seminarium presenterar forskare, tjänstemän och frivilligorganisationer vilka förutsättningar och utmaningar som i dagsläget finns för omställning av Gotlands energisystem. Vidare diskuteras här även kunskapsluckor och forskningsbehov samt den pågående forskning om Gotlands energiomställning som bedrivs på Uppsala universitet i samarbete med andra aktörer.

5/7 2018 14:30 – 17:00

D-huset, bottenplan

Mer info: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52815

Livestreaming: http://media.medfarm.uu.se/play/video/7959/livestream

 

Varmt välkomna!

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.