Välkommen till ett webbinarium om Aerogelbaserad puts

Välkommen till ett webbinarium om Aerogelbaserad puts

I detta webbinarium introduceras aerogelbaserad puts och vi beskriver hur materialet kan bidra till renovering -och energieffektivisering. I webbinariet presenteras också helt färska forskningsresultat. Det kommer även att finnas tid för frågor och gemensam diskussion.

Datum: 7 December 2021
Tid: 15.00-16.30
Plats: Zoom (länk skickas ut senare)

Äldre byggnader är svåra att renovera för att uppnå en god energibesparing. Detta gäller speciellt för kulturhistoriska byggnader där det finns begränsningar i möjliga praktiska och tekniska lösningar. Byggnadernas karaktärsdrag, begränsningar i tillåten väggtjocklek i bygglov och risker för fuktrelaterade skador är bara några exempel.

I ett forskningsprojekt på Chalmers studeras en ny typ av isolerande puts. Denna puts är baserad på aerogelpartiklar som möjliggör fler tekniska lösningar vid renovering och energieffektivisering än konventionell puts. Aerogelbaserad puts är kalk- eller cementbaserad och innehåller aerogel som är ett superisolerande material. Dess värmekonduktivitet är under 0,020 W/m·K, ungefär hälften av mineralullsisolering. Aerogelpartiklarna ger den aerogelbaserade putsen isolerande egenskaper jämförbara med konventionella isoleringsmaterial.

Aerogelbaserad puts kan vara en del av lösningen på utmaningarna för att renovera kulturhistoriska byggnader, utan att förvanska utseendet, samtidigt som tjockleken på isoleringen kan minska. Nu utvärderas materialet ur värme- och fuktsynpunkt för användning i svenska byggnader och klimatförhållanden.

Här kan du anmäla dig senast den 30 november.

Vill du läsa mer om projektet?

För frågor kring projektet, ta kontakt med; Pär Johansson och Ali Karim.

Välkommen!
Projektet i samarbeta med Spara och bevara

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.