Unescos vinterkurs  “Sustainable energy governance in world heritage sites”

Unescos vinterkurs “Sustainable energy governance in world heritage sites”

Fotograf: Petra Eriksson

Energifrågorna är i fokus under Unescos Venedigkontors utbildningsvecka  13-19 december 2015 för förvaltare av världsarvsstäder. Deltagarna representerar olika nivåer från de nationella planet till de lokala. Bland städer och länder som är representerade finner vi bla Sarajevo och Mostar i Bosnien Herzegovina, Dubrobnik i Kroatien, Röros i Norge, Santiago de Compostela i Spanien och Visby genom Region Gotlands världsarvssamordnare Elene Negussie.  Det europeiska projektet Effesus, inom vilket kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland är en av 23 partners, bidrar till kursen med föreläsare från Norge, Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland och Sverige. Utmaningarna kring hur energi och klimatfrågorna kan integreras på ett tydligt sätt i världsarvsförvaltningen är både aktuella och nödvändiga och målet är att kursen skall leda till att vi kommer vidare i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle samtidigt som kulturarvets värden beaktas.

2 Comments

  1. Pingback: orange hawaiian mushroom for sale magic boom bars where to buy psilocybin capsules for sale

  2. Pingback: 20165 Homes for Sale

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *