Två nya publikationer

Två nya publikationer

Retrofitting of Traditional Buildings från IHBC fokuserar på traditionella byggnader i stort men också särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Publikationen är baserad på BS7913: Guide to the conservation of historic buildings, men refererar också till standarden PAS2035. IHBC föreslår ett holistiskt förhållningssätt för att uppnå energieffektiva byggnader. Publikationen finns att ladda ner gratis via följande länk: https://environmentstudycentre.org/uncategorised/new-retrofit-guide-for-traditional-buildings/

 

PAS 2035/2030:2019 Retrofitting dwellings for improved energy efficiency. Specification and guidance. Specification for the installation of energy efficiency measures in existing dwellings and insulation in residential park homes hittar du via följande länk: https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030390699

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.