Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Två dagar med fokus på kulturarv och konsekvenserna av temperaturökning

Forum för klimat och kulturarv

2-3 september 2020

Riksantikvarieämbetet arrangerar i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland två dagar med fokus på konsekvenserna av temperaturökning.

Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, bygglov och beredskapssamordning på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor. Men även förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Mer information: PDF-fil med inbjudan

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.