Tre nya projekt beviljade pengar!

Tre nya projekt beviljade pengar!

Vi har fått tre nya projekt inom forskningsprogrammet Spara och bevara, finansierat av Energimyndigheten:

 

Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Linköpings universitet

 

Från forskning till praktik: en utvärdering av två europeiska standarder för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Uppsala universitet

 

Fältstudie av två metoder för energieffektivisering av äldre fönster

Högskolan i Gävle

 

Mer information om projekten kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.