Teaterrenovering i Sundsvall

Teaterrenovering i Sundsvall

I nya numret av Energi & Miljö går det att läsa ett intressant reportage om ombyggnationen av Sundsvalls konsert- och teaterhus. Huset som har stora kulturhistoriska värden har energieffektiviserats genom ett nytt fjärrvärmesystem. Yttertaket har dessutom tilläggsisolerats. Energirenovering av flerbostadshus är ämnet för en annan artikel i tidningen. I den ligger fokus på tilluftsradiatorer och lågtemperatursystem i kombination med värmeåtervinning.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *