Home » Blogg
Tankar efter programkonferensen

Tankar efter programkonferensen

Då var årets programkonferens avklarad. Vi vill tacka alla som deltog! Det blev två intressanta dagar fyllda med diskussion och inspiration.

Dag 1 var späckad med många kortare projektpresentationer inom forskningsprogrammet. Frågor som Går det att återskapa kulturvärden som under tidigare renoveringar påverkats? eller Hur påverkas den teknisk-ekonomiska energibesparingspotentialen när hänsyn till kulturvärden tas? varvades med presentationer om både traditionella och supermoderna isolermaterial. Visste ni exempelvis att hampa har god isoleringsförmåga eller att reversibla lågemissionsbeläggningar på gammalt glas kan spara energi?

Inbjuden gäst var Marte Boro från norska Riksantikvaren. Hon presenterade den nya europeiska standarden för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Vi höll till i ett högst passande hus, Museum Gustavianum. Museichef Marika Hedin berättade om de framtida planerna för huset där inomhusklimat och energieffektivisering blir en viktig del i målet att utveckla Museum Gustavianum till världens främsta universitetsmuseum.

Dag 2 fick vi bl.a. reda vilka fördelar respektive nackdelar det finns med passiv ventilation, skyddsvärme och avfuktning i ett historiskt hus utan komfortkrav. En annan fråga som vi fick inblick i var Vilka effekter har styrmedel haft på historiska byggnader? Dagens gäst var Alexandra Troi från EURAC. Hon visade på internationella samarbetsmöjligheter inom fältet energieffektivisering. Samarbetsviljan i gruppen är hög och flera intressanta paralleller blev tydliga under presentationerna och de efterföljande tematiska diskussionerna. Vår förhoppning är att konferensen väckte nya idéer och skapade kontakter som kan utveckla och stärka befintliga projekt men också skapa nya.

Några teman som är aktuella inom flertalet av projekten berör bl.a. kategorisering av större bestånd av byggnader, metoder för att ta fram realistiska potentialer för energieffektivisering i befintlig bebyggelse, utformningen av styrmedel, förbättrade beslutsprocesser där kulturhistorisk värdering integreras med byggnadstekniska aspekter. En känsla efter konferensen är att forskningsprogrammet har rört sig från de små frågorna till de stora, och att det finns ett nytt fokus på att utveckla metoder, arbetssätt och policies som syftar till att kulturvården och traditionell fastighetsförvaltning kan samspela bättre och därmed hantera ett bredare spektrum av byggnader än tidigare.

Avslutningsvis presenterade Tor Broström den tredje internationella konferensen på temat Energy Efficiency in Historic Buildings som kommer att hållas i Visby 26-27 september 2018. Konferensen har tidigare hållits i Portugal (2014) och Belgien (2016). EEHB 2018 arrangeras av Energimyndigheten, Uppsala Universitet och Riksantikvarieämbetet. Call for abstracts kommer snart att gå ut och det känns som att vi kan se fram emot många intressanta bidrag från projekten inom forskningsprogrammet Spara och Bevara!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.