Post Tagged with: "LED"

Informationsblad om energieffektivisering

Informationsblad om energieffektivisering

Statens fastighetsverk har tillsammans med Sustainable Innovation och stöd från Energimyndigheten drivit samarbetsprojektet Energieffektiva lösningar inom lokalsektorn under ett års tid. Nu finns en del av resultaten publicerade som informationsblad inom följande områden: Energieffektiv avfuktning Effektreduktion Avancerad värmestyrning Värmekabel i takavvattningssystem LED-belysning i kulturmiljö Här hittar du informationsbladen. Informationsbladen vänder […]

Läs mer

Fastighetsverket bjöd in till seminarium

Fastighetsverket bjöd in till seminarium

Foto: Statens Fastighetsverk I slutet av september välkomnade Statens fastighetsverk till ett seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Frågor om förvaltning och lämpliga lösningar togs upp under dagen. De olika passen behandlade frågor om bl.a. kompletteringslösningar för fönster, LED-belysning och energieffektiv avfuktning.