Ta del av slutrapporten för projektet Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln

Ta del av slutrapporten för projektet Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln

Sammanfattning
Genom att samarbeta med stad och akademi har ett verktyg skapats där fokusområdena energianvändning, klimatpåverkan och kulturhistoriska värden prioriteras, invägande likvärdiga aspekter på samtliga. Verktyget tar sin utgångspunkt i en analys av en planläggningsprocess och utvecklats för att bli allmänt tillämpbart och ge underlag för att kunna göra rätt prioriteringar vid utveckling av framtidens hållbara städer.

Projektägare: Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola Institutionen för bygg- & miljöteknologi, Avdelningen för installations- och klimatiseringslära
Projektledare: Ulla Janson

Här kan du läsa rapporten

Comments are closed.